Tausta ja yhteistyötahot

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat masennuksen rinnalla yleisin syy suomalaisten varhaiseen eläkkeelle siirtymiseen sekä alentuneeseen toimintakyvyn ja elämänlaatuun.

Haittojen on ennustettu lisääntyvän, koska iäkkäiden työikäisten osuus työvoimasta kasvaa ja väestön liikkumattomuus ja lihavuus yleistyvät. Terveydenhuollon resurssit eivät yksinään riitä huolehtimaan tule-oireisten liikuntaneuvonnasta ja ohjauksesta. Liikuntakeskukset, joiden henkilöstössä on koulutettuja liikunnanohjaajia, liikuntaneuvojia ja fysiotterapeutteja ovat toistaiseksi vähän käytetty voimavara näiden potilaiden liikunnallisessa kuntoutuksessa.

Iso ongelma niska- ja selkävaivojen hoito- ja kuntoutustutkimuksissa on, ettei huomattava osa vapaaehtoisista tutkittavista onnistu osallistumaan liikuntaharjoitteluun suunnitellusti vaan harjoituskerrat jäävät huomattavasti tavoitetta vähäisemmäksi. On mahdollista, että ohjatun harjoittelun toteuttaminen liikuntakeskuksissa ”terveiden” joukossa edistää harjoitusmyöntyvyyttä.

UKK-instituutissa on 15 vuoden ajan

 • tehty perusliikemallien kartoitusta
  • urheilu- ja liikuntavammojen ehkäisytutkimuksissa
  • selkäkivun ehkäisyyn tai kuntoutukseen liittyvissä tutkimuksissa
 • opetettu perusliikemallien havainnointia ja korjaavia lihaskuntoharjoituksia koulutuksissa, jotka liittyvät tule-vammojen tai selkäkipupotilaiden lihaskuntoharjoitteluun.

 

Hankkeen tavoite ja toimintatapa

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa opetusmateriaali, joka edistää tulevien ja nykyisten liikuntaneuvojien (liikunnan ohjauksen perustutkinto) ja liikunnanohjaajien (liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon tutkinto) tietoja ja taitoja ohjata tuki- ja liikuntaelimistön oireita kokevan aikuisväestön harraste, kunto-, terveys- ja työpaikkaliikuntaa.

Hankkeen toiminnan lähtökohta oli UKK-instituutin asiantuntijatyönä tuottamat tieteellisesti perustellut suunnitelmat, joihin moniammatillinen ohjausryhmä otti aktiivisesti kantaa ja teki kehitysehdotuksia. Ohjausryhmä kokoontui kahdesti vuodessa (yht. 5 kertaa).

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoitti hanketta 3 vuoden ajan.

 

Hankkeen ohjausryhmä ja yhteistyötahot

Oppilaitokset

 • Laaksonen Katja, liikunnanopettaja, Varalan Urheiluopisto
 • Martikkala Vesa, rehtori, Itä-Suomen Liikuntaopisto
 • Pekkala Ritva, vararehtori, Lapin Urheiluopisto
 • Pitkälä Pekka, liikunnanopettaja, Haaga-Helia (vain kyselyvaiheessa mukana)
 • Pyykkönen Tiina, liikunnanopettaja, Liikuntakeskus Pajulahti & Urheiluopistojen Yhdistys ry
 • Uronen Niina, koulutuspäällikkö, Tanhuvaaran Urheiluopisto
 • Westerlund Tarja, lehtori; Vierumäen Urheiluopisto

Kunnallinen liikuntatoimi

 • Hänninen Saila, Erityisliikunnansuunnittelija, Helsinki
 • Lahtinen Anne, johtava liikunnanohjaaja, Tampere
 • Nummenpää Anne, terveysliikunnan neuvoja, Lempäälä; v. 2015 Paula Eloranta

Järjestöt

 • Pautamo Outi, ts. liikuntasuunnittelija, Reumaliitto ry
 • Pennanen Virpi, suunnittelija, Soveli ry
 • Väyrynen Lea, liikunnan ja terveystiedon opettaja, varapuheenjohtaja Liito ry ja
  Hannu Penttinen, varapuheenjohtaja v. 2014 alkaen

 

UKK-instituutin asiantuntijat

Sisällöntuottajat

 • Suni Jaana (hankkeen johtaja), tutkimus ja kehittämispäällikkö, TtT, dosentti, ft
 • Pasanen Kati, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, FT, ft, fysioterapian opettaja
 • Rinne Marjo, erikoistutkija, TtT, ft
 • Taulaniemi Annika, suunnittelija, THM, ft, fysioterapian opettaja
 • Koskela Juha, fysioterapeutti, Tt-yo (Tampereen Urheilulääkäriaseman Kuntoutuskeskus)

ohjausryhmän asiantuntijalääkäri: Parkkari Jari, ylilääkäri, LT, dosentti
ohjausryhmän sihteeri: Inkovaara Tiina, tutkimussihteeri
verkkosivut: Oksanen Raija, suunnittelija, KM

Lisäksi UKK-instituutin koulutus- ja viestintäyksikön edustajat ovat mukana työryhmässä suunnittelemassa ja toteuttamassa tuotettavien aineistojen toteutustapaa ja muotoa.