Liikuntavammojen ja TULE-oireiden ehkäisy

Joka viidennellä suomalaisella on jokin tuki- ja liikuntaelinsairaus, -vamma tai -vaiva. Lähes jokaisella on joskus oireita tuki- ja liikuntaelimissä.

Liikuntatapaturmat ovat suurin vammoja aiheuttava tapaturmaluokka Suomessa. Liikuntavamman voi aiheuttaa esimerkiksi kaatuminen, tekniikkavirhe, puute tai vika liikuntapaikassa tai kontakti toiseen liikkujaan. Liikuntavammat ovat tuoreeltaan harvoin vakavia, mutta saattavat altistaa vanhemmalla iällä erityisesti alaraajojen nivelrikkomuutoksille. Myös vanhojen vammojen uusiutumiset ovat yleisiä, ja neljännes kaikista vammoista onkin uusiutuneita.

Liikunnanharrastajien kuten myös fyysisesti raskasta tai toistotyötä tekevien yleisimpiä ongelmia ovat erilaiset tuki- ja liikuntaelimistön rasitusvammat. Etenkin lihasten ja jänteiden ja niiden ympäryskudosten rasituskiputilat ovat usein pitkäaikaisia.

Tule-oireet ja niistä etenkin pitkittynyt selkäkipu on masennuksen ohella suurin syy sairauspoissaoloihin ja työ- tai toimintakyvyttömyyteen. Raskaiden nostojen ja potilaan siirtojen aiheuttamien vammojen on osoitettu hoitohenkilöstöllä aiheuttavan kiihtyvää alaselän rappeutumista. Toistotyön aiheuttavat työperäiset rasitusvammat sijaitsevat tyypillisesti yläraajoissa ja niska-hartiaseudussa.

Opetuskokonaisuus tule-oireiden ja liikuntavammojen ehkäisystä on jaettu kolmeen osaan. Oireet ja vammat: nilkka ja polvi -osio selvittää keskeiset liikuntavammojen syntymekanismit, riskitekijät ja ehkäisykeinot. Opetusdiat selvittävät yksityiskohtaisesti edellä mainitut tekijät nilkka- ja polvivammojen osalta.

Oireet ja vammat: selkä -osion opetusdiat selvittävät alaselkävammojen keskeiset syntymekanismit. Verkkomateriaalissa kuvataan keinoja alaselälle haitallisen kuormituksen välttämiseen erialaisissa arkielämän tilanteissa periaatteella ”pyri tähän” vs. ”vältä tätä.” Lisäksi löytyy linkki harjoituksiin joiden avulla opitaan alaselän neutraali- eli keskiasennon hallintaa.

Oireet ja vammat: ylävartalo -osion opetusdiat selvittävät niskan ja olkapään kipuja aiheuttavat tekijät liikunnassa. Lisäksi verkkomateriaalissa on osuus ”pyri tähän” vs. ”vältä tätä” ylävartalolle haitallisen kuormituksen välttämiseksi.