Liikuntaneuvonta

TULE-oireisen liikuntaneuvonta

TULE-oireisen henkilön liikuntaneuvonnassa on tärkeää selvittää, mitä asiakas ajattelee liikkumisen ja liikunnan vaikutuksesta TULE-kipuun. TULE-vaivaisen liikuntaneuvontaa toteuttavan henkilön yksi tärkeimmistä tavoitteista on saada asiakas ymmärtämään, miksi liikkumisen lisääminen olisi hänelle hyödyllistä. Liikunnan vaikutusta kipuun käsitellään ”Miksi liikunta on lääke TULE-oireisellekin” -diasarjassa.

Kaikessa muutoksessa, myös liikuntakäyttäytymisen muutoksessa, on kyse oppimisesta. Asiakkaan näkökulman ymmärtäminen ohjaa ammattilaisen toteuttaman liikuntaprosessin etenemistä. Tätä käsitellään ”TULE-asiakkaan liikuntaneuvonnan menetelmät” -diasarjassa sekä yksilöneuvonnan että ryhmän ohjauksen näkökulmasta.

 

Opetusdiat

  1. Miksi liike on lääke tule-oireisellekin? (pdf, 1 Mt)
  2. TULE-asiakkaan liikuntaneuvonta ja ryhmien ohjaus (pdf, 1 Mt)
  3. Liikuntaneuvonnan tavoitteellinen eteneminen: ryhmätestien palautetilaisuudet (pdf, 900 kt)